Samling, Sand

SAMLING er et stedstilpasset, men likevel spektakulært signaturbygg,som sammen med det nye foreslåtte torget, danner et nytt identitets og samlingspunkt i Sand.Det nye bank og biblioteksbygget blir en storstue for hele Nord-Odal,med lav terskel for å delta, hvor ulike aktiviteter kan finne sin plass i dedikerte og fleksible rom. Det nye bygget samler både litteratur, kunnskap, økonomi, mennesker og tradisjon/historie under ett tak. Planlagt utførelse i perioden januar 2017 til juli 2019.

Prosjektråd Innlandet AS er engasjert av Nord-Odal kommune for å ivareta prosjekterings- og byggherreoppfølgingen i prosjektet.