Nyansatte i Prosjektråd Innlandet AS

Moustafa Abdan (til venstre på bildet) ble deltidsansatt her hos oss i Prosjektråd Innlandet AS, som teknisk tegner 1.februar 2018. Han kommer opprinnelig fra Syria og er utdannet arkitekt. Han arbeidet som arkitekt både i Syria og i Libya. Moustafa har lang erfaring med Autocad og Revit.

Kjell Hansen (til høyre på bildet) startet her hos oss 1.september 2018. Han har tidligere blant annet arbeidet som prosjektleder for SSG og anleggsleder hos Hedmark Hus AS. Hans hovedoppgaver hos oss vil være byggeledelse og kontrolloppgaver på byggeplasser.