Nyansatte i Prosjektråd Innlandet AS

Moustafa Abdan (til venstre på bildet) ble deltidsansatt her hos oss i Prosjektråd Innlandet AS, som teknisk tegner 1.februar 2018. Han kommer opprinnelig fra Syria og er utdannet arkitekt. Han arbeidet som arkitekt både i Syria og i Libya. Moustafa har lang erfaring med Autocad og Revit. Kjell Hansen (til høyre på bildet) startet her… Continue reading