NORD-ØSTERDAL VG SKOLE

Nord-Østerdal videregående skole

Nord-Østerdal videregående skole ligger på Tynset i Hedmark. Skolen har 550 elever som fordeler seg på utdanningsprogram for studiespesialisering, musikk, dans og drama, elektrofag, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, teknikk og industriell produksjon som påbygging til generell studiekompetanse. Skolen flyttet i august 2013 inn i nye lokaler på tomta der Arne Garborgs Fedraheimstua lå.

PROSJEKTET

➢ Byggherre: Hedmark fylkeskommune
➢ Verdi: 400 millioner
➢ Areal: 13500 m2
➢ Type: Nybygg
➢ Entrepriseform: Totalentreprise
➢ Prosjektperiode: 2010 – 2011
➢ Fagansvarlig firma: Øyvind Rudshaug
➢ Saksbehandler: Øyvind Rudshaug RIB, BHO

VÅRT OPPDRAG

Vårt oppdrag:

➢ Byggherrens rådgiver, herav oppgaver som opplistet under:
➢ Byggherreombud i design/tilbudsfasen.
➢ RIB i design/tilbudsfase.
➢ Utarbeidelse av konkurransegrunnlag.