Byggeteknikk • Prosjektledelse • Byggeledelse • SHA-koordinering

Prosjektråd Innlandet AS er et rådgivende ingeniørfirma som deltar i flere faser i alle typer prosjekter. Vi ønsker å bidra med rådgivning, analyser og utredninger så tidlig som mulig prosessen. Vi påtar oss prosjektledelse innenfor alle typer prosjekter. Byggherrens idé og plan står alltid i fokus og har høyeste prioritering for å kunne ivareta oppdragsgivers prosjekt. Vi tilbyr byggeledelse til både private aktører og det offentlige.

Vår kompetanse innebærer støtte til byggherrer og entreprenører innen SHA, SHA ledelse, SHA koordinator, utarbeidelse av SHA planer samt generell SHA støtte og rådgivning.

Vi tilbyr både koordinering, kontroll og har sentral godkjenning som ansvarlig søker tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for forskjellig typer prosjektering tiltaksklasse 2 og tiltaksklasse 2 innen uavhengig kontroll.

Les mer om oss her >>
Se vår sentral godkjenning her >>