Om oss

Prosjektråd Innlandet AS har en lang historie som lokalt rådgivningskontor på Kongsvinger.

Firmaet startet på Kongsvinger i 1984/1985 som et avdelingskontor for Siv.ing. Sjåtil & Fornæss AS på Elverum. I 1992 ble Siv.ing. Sjåtil & Fornæss Kongsvinger AS etablert som eget AS. Fra 01.01.2016 byttet firmaet navn til Prosjektråd Innlandet AS.

Navneendringen skyldes at gründerne, Erik Sjåtil og Dag Fornæss, pensjonerte seg og ikke lengre ønsket at deres familienavn skulle benyttes som firmanavn.

Kontoret har i alle år vært ledet av Odd Sigurd Taugbøl frem til 01.01.2017, hvor Øyvind Rudshaug tok over som daglig leder. Firmaet eies i dag av 3 av de ansatte.

Virksomhetsområde

Prosjektråd Innlandet sitt forretningsområdet er byggeteknisk prosjektering og byggeadministrasjon.

 • Dimensjonering av bærende konstruksjoner i tre, stål, betong og murverk
 • Prosjektering av bygningskonstruksjoner i forhold til krav til isolasjonsevne, lyd, brann og miljøbelastninger.
 • Tegning av bæresystem og bygningskonstruksjoner i 2D eller 3D
 • Mengdebeskrivelser etter NS3420
 • Byggemelding av alle typer bygg og tiltak på bygg til Bygningsmyndighetene og Arbeidstilsynet.
 • Lage konkurransegrunnlag for alle typer prosjekter innen alle typer av entrepriser for at byggherren skal kunne kontrahere den totalt sett beste entreprenøren.
 • Vi tar også oppdrag med å prosjektere hele bygg fra ideskisser til ferdig produkt, hvor vi leier med Arkitekter og tekniske rådgivere.
 • Uavhengig kontroll
 • SHA – rådgivning.
 • Ivaretakelse av byggherrens SHA-roller etter Byggherreforskriften.

Byggeadministrasjon

 • Prosjektledelse – Vi leder store og små byggeprosjekter på vegne av byggherren
 • Byggeledelse – Vi følger opp kontrakter mot utførende entreprenører på vegne av byggherren med hensyn til kvalitet, fremdrift og økonomi
 • Prosjekteringsledelse- Vi styrer prosjekteringen av byggeprosjekter på vegne av byggherre eller totalentreprenør.
 • SHA-rådgivning – Vi følger opp kontrakter mot rådgivere og utførende entreprenører på vegne av byggherren etter byggherreforskriften med hensyn til sikkerhet , helse og arbeidsmiljø.
 • Byggherreombud – Planlegging og oppfølging av store totalentrepriser på vegne av byggherren.

Diverse

Vi benytter følgende programvare som tekniske verktøy:
 • AutoCad
 • Revit
 • ISY Beskrivelse
 • ISY Design, Betong,
 • Ramme
 • Holte Fagtorget
 • Holte UK , HMS-/KS-SYSTEM

Forsikringsbevis/bekreftelse utstedes av: Odal Sparebank