HØGSKOLEBYGGET AS

Høgskolebygget AS – Kongsvinger

På et mindre høydedrag nedenfor Festningen, ligger Høgskolebygget i Kongsvinger, også kjent som «Husmorskolen». Eksisterende bygg fra 1973 er oppgradert til moderne lokaler for Høgskolen i Kongsvinger. Ark. Dyrø og Moen AS har fokusert spesielt på betydningen av å skape et rendyrket signalbygg som forsterker og videreutvikler bygningens egen identitet og uttrykk ved en konsekvent og helhetlig linjeføring.

PROSJEKTET

➢ Byggherre: Høgskolebygget AS
➢ Verdi: 51 millioner
➢ Areal: 3000 m2
➢ Type: Rehabilitering, ombygging eksisterende lokaler + nybygg
➢ Entrepriseform: Delte entrepriser
➢ Prosjektperiode: 2015 – 2016
➢ Fagansvarlig firma: Odd – Sigurd Taugbøl
➢ Saksbehandler 1: Uno Sætheråsen, PL, BL, PGL
➢ Saksbehandler 2: Trond Lillebekk, KP+KU
➢ Saksbehandler 3: Ronny Østmoen, RIB (BIM)

VÅRT OPPDRAG

Vårt oppdrag:

➢ Byggherrens byggeleder, herav oppgaver som opplistet under:
➢ Prosjektleder.
➢ Prosjektleder Kontorer, verksted, garasje. Kostnad: 148 mill. Areal nybygg 4450m2.
➢ Byggteknisk rådgiver, RIB.
➢ Vurdering og kontrahering utførende entrepriser.
➢ Oppfølging byggeplass.
➢ Koordinering utførende/rådgivere.
➢ Byggeregnskap.
➢ SHA for prosjektering og utførelsesperiode.