KONGSVINGER FESTNING

Kongsvinger Festning, ombygging av kaserna til hotell.

Festningen Hotel & Resort ligger på Kongsvinger Festning med en fantastisk utsikt over Kongsvinger by og Glomma. Festningen er et av Hedmark fylkes viktigste kulturminner og et fyrtårn i reiselivssammenheng.
Hotellet har 28 gjesterom i tillegg til flere kurs- og selskapslokaler. Festningen er gjennom de siste årene rehabilitert og flere viktige historiske bygninger er satt i stand og tilrettelagt for ny bruk. Hotellet holder en svært høy standard og er et hotell med historisk betydning.

PROSJEKTET

➢ Byggherre: Forsvarsbygg.
➢ Verdi: 55 millioner.
➢ Areal: 1000 m2.
➢ Type: Ombygging, rehabilitering av fredet bygning.
➢ Entrepriseform: Generalentreprise.
➢ Prosjektperiode: Januar 2011 – 2014.
➢ Fagansvarlig firma: Odd-Sigurd Taugbøl.
➢ Saksbehandler 1: Uno Sætheråsen, RIB.
➢ Saksbehandler 2: Ronny Østmoen, RIB.
➢ Saksbehandler 3: Odd- Sigurd Taugbøl, Antikvarisk byggherreombud, bistand byggeledelse.

VÅRT OPPDRAG

Vårt oppdrag:

➢ Tilstandsvurderinger, korrespondanse Riksantikvar og offentlige myndigheter.
➢ Byggtekniske rådgivningsoppdrag så som utarbeidelse ivaretakelse av alle byggtekniske utfordringer, utarbeidelse av tegningsunderlag og beskrivelse.
➢ Utarbeidet underlag for Rigg og drifts fasiliteter, funksjoner i prosjektet.
➢ Koordinert og satt sammen konkurransegrunnlaget klart for utsendelse.
➢ Vurdering av innkomne tilbud.
➢ Ivaretakelse av SHA funksjoner for prosjektering – og utførelsesfase.
➢ Stedlig oppfølging for antikvariske myndigheter.