Høgskolebygget AS

Høgskolebygget AS – Kongsvinger

På et mindre høydedrag nedenfor Festningen, ligger Høgskolebygget i Kongsvinger, også kjent som «Husmorskolen». Eksisterende bygg fra 1973 er oppgradert til moderne lokaler for Høgskolen i Kongsvinger. Ark. Dyrø og Moen AS har fokusert spesielt på betydningen av å skape et rendyrket signalbygg som forsterker og videreutvikler bygningens egen identitet og uttrykk ved en konsekvent og helhetlig linjeføring.

Prosjektet

 • Byggherre: Høgskolebygget AS
 • Verdi: 51 millioner
 • Areal: 3000 m2
 • Type: Rehabilitering, ombygging eksisterende lokaler + nybygg
 • Entrepriseform: Delte entrepriser
 • Prosjektperiode: 2015 – 2016
 • Fagansvarlig firma: Odd – Sigurd Taugbøl
 • Saksbehandler 1: Uno Sætheråsen, PL, BL, PGL
 • Saksbehandler 2: Trond Lillebekk, KP+KU
 • Saksbehandler 3: Ronny Østmoen, RIB (BIM)
Previous slide
Next slide

Vårt oppdrag

Byggherrens byggeleder, herav oppgaver som opplistet under:

 • Prosjektleder.
 • Prosjektleder Kontorer, verksted, garasje. Kostnad: 148 mill. Areal nybygg 4450m2.
 • Byggteknisk rådgiver, RIB.
 • Vurdering og kontrahering utførende entrepriser.
 • Oppfølging byggeplass.
 • Koordinering utførende/rådgivere.
 • Byggeregnskap.
 • SHA for prosjektering og utførelsesperiode.