Mapei

 

I september i år startet Mapei AS byggingen av nytt lager og transportkontor, samt oppgradering av eksisterende bygningsmasser på sitt anlegg i Nord-Odal. Dette er en del av strategien med å utvikle seg i Norden og Baltikum, og første del av utbyggingen skal være klar i 2018.

Den nye lagerhallen blir på 3500 m2 og får to 25 meter bilvekter, nytt transportkontor, ny vaktbu og vanntank. Hele 9000 m3 jordmasser og 4500 m3 sprengstein skal flyttes. Prosjektet har en ramme på 80 mill. eks. mva.

Dette er fase en av utbyggingen, og vi må bygge om en del av infrastrukturen for trafikkflyten inn til fabrikken for å komme i gang med arbeidet. Fase to inkluderer et nytt tårn og infrastruktur rundt pakkeanlegget.

Prosjektråd Innlandet AS utfører all byggeledelse og SHA-oppfølging på prosjektet. Vi er stolte av igjen å bli tiltrodd en slik viktig rolle av byggherren Mapei AS.