Kongsvinger sykehus

Kongsvinger Sykehus – Sykehuset Innlandet HF

Divisjon Kongsvinger er ett av sykehusene i helseforetaket. Dette er en såkalt autonomisk enhet. Det vil si at sykehuset drives slik det var før Sykehuset Innlandet ble omorganisert til fagdivisjoner i 2004. Sykehuset Innlandet er ett av 11 helseforetak under Helse Sør-Øst. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk og psykisk helsevern.

Prosjektet

 • Byggherre: Sykehuset Innlandet HF
 • Verdi: 200 millioner
 • Areal: 5.000 m2
 • Type: Rehabilitering, ombygging eksisterende lokaler + nybygg
 • Entrepriseform: Delte entrepriser
 • Prosjektperiode: 2008 – 2015
 • Fagansvarlig firma: Odd – Sigurd Taugbøl
 • Saksbehandler: Uno Sætheråsen, PGL, ASS. PL., RIB, BL og KU
Previous slide
Next slide

Vårt oppdrag

Byggherrens byggeleder, herav oppgaver som opplistet under:

 • Byggteknisk rådgiver, RIB.
 • Vurdering og kontrahering utførende entrepriser.
 • Byggherreombud.
 • Oppfølging byggeplass.
 • Koordinering utførende/rådgivere.
 • Byggeregnskap.
 • SHA for utførelsesperiode.