Våler kirke

Nye Våler Kirke

Byggherre Våler kirkelige fellesråd og sivil arkitekt Espen Surnevik AS er tildelt Statens byggeskikkpris. Juryen sier blant annet følgende om vinneren: «Våler kirke er et enestående vakkert og gjennomarbeidet arkitekturverk med en uvanlig høy kvalitet i utforming og utførelse. Arkitekt og byggherre har sammen skapt et fremragende forbilde for god byggeskikk og utviklet nåtidens kirkearkitektur. Den er en nytolkning av kirken som sakralt bygg. Det beriker stedet og blir et viktig møtested i bygda. Dette er et vakkert kirkebygg for vår tid, et bygg å være stolt av!»

Prosjektet

 • Byggherre: Våler kirkelige fellesråd
 • Verdi: 100 millioner
 • Areal: 850 m2
 • Type: Nybygg
 • Entrepriseform: Delte entrepriser
 • Prosjektperiode: 2013 – 2015
 • Fagansvarlig firma: Odd – Sigurd Taugbøl
 • Saksbehandler: Odd – Sigurd Taugbøl
Previous slide
Next slide

Vårt oppdrag

Byggherrens byggeleder, herav oppgaver som opplistet under:

 • Byggherreombud.
 • Oppfølging byggeplass.
 • Koordinering utførende/rådgivere.
 • Byggeregnskap
 • SHA for utførelsesperiode