Oslo Lufthavn

Oslo Lufthavn – Terminal 2 prosjektet (Breeam Excellent sertifisert)

Lufthavnens nye Pir Nord blir 300 meter lang og har et areal på 63.000 kvadratmeter. Gaten i den nye piren får dobbelt så stor kapasitet som dagens og bedrer flytilbudet til millioner av reisende i 2017.Taket på piren er i tre og hindrer radarrefleksjon fra flynavigasjonssystemene. Takets hovedbæring består av doble limtrebuer. Konstruksjonene er modellert i en BIM-modell.

T2-Prosjektet

 • Byggherre: Avinor
 • Verdi: 15 milliarder
 • Areal: 117 000 m2
 • Type: Nybygg og noe ombygging
 • Entrepriseform: Delte entrepriser
 • Prosjektperiode: 2010 – 2016
 • Saksbehandler: Øyvind Rudshaug
Previous slide
Next slide

Vårt oppdrag

Vårt oppdrag via ÅF Advansia AS:
Byggherrens byggeleder, herav oppgaver som opplistet under:

 • Prosjekteringsleder og mot slutten delprosjektleder for entreprise 72361 Sweeperhall. Generalentreprise. Kontorer, verksted, garasje. Kostnad: 148 mill. Areal nybygg 4450m2.
 • Ombygging på 4000m2. (BIM prosjektert)
 • Prosjekteringsleder, delprosjektleder og byggeledere for 72362 Vaskehall, Nordens største automatiske vaskehall. Kostnad: 5,1 mill.
 • Prosjekteringsleder for 72363 Drivstoffanlegg (Bensinstasjon). Kostnad: 12,5 mill.
 • Delprosjektleder og byggeleder for 72246 Hovedhimling Pir Nord. Kostnad: 87,1 mill. Areal himling: 17000 m2 (BIM prosjektert)
 • Delprosjektleder og byggeleder for 72249 Adkomstsystem Pir Nord. Kostnad: 18,1 mill. (BIM prosjektert)
 • Delprosjektleder og byggeleder for 72257 Fast Inventar T2. Kostnad: 20,7 mill. 91 skrankemøbler mm.
 • Delprosjektleder og byggeleder for 72259 Ventemøbler T2. Kostnad: 8,4 mill. 1670 sitteplasser.