Kongsvinger Fengsel

Kongsvinger fengsel ligger i Kongsvinger kommune og er en enhet med høyt og lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har totalt 5 avdelinger lokalisert til Vardåsen og 1 avdeling i Kongsvinger sentrum. Vardåsen ble tatt i bruk i 2002 med 40 plasser og ble senere utbygget i 2003, 2005 og 2016. Den gamle delen i sentrum er fra 1864 og har 20 plasser med høyt sikkerhetsnivå for kvinner (lagt om til kvinneavdeling i januar 2017). Fengselet har i dag 137 ordinære soningsplasser + 3 dubleringsplasser.

Prosjektet

 • Byggherre: Statsbygg
 • Verdi: 40 millioner
 • Areal: 1570 m2
 • Type: Nybygg
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Prosjektperiode: 2015 – 2016
 • Fagansvarlig firma: Øyvind Rudshaug
 • Saksbehandler 1: Odd – Sigurd Taugbøl
 • Saksbehandler 2: Uno Sætheråsen, RIB, BL og KU
 • Saksbehandler 3: Trond Lillebekk, KU/Byggherreombud

Vårt oppdrag

Byggherrens byggeadministrasjon, herav oppgaver som opplistet under:

 • Byggherreombud.
 • Oppfølging byggeplass.
 • Koordinering utførende/rådgivere.
 • Byggeregnskap.
 • SHA for utførelsesperiode.
 • Uavhengig kontroll