GARVIK SKOLE

Garvik Skole

Garvik skole har et fantastisk uteområde og ligger flott ovenfor Storsjøen i Nord-Odal kommune. Skolen er relativt nybygd og har rundt 185 elever. Personalet ved Garvik skole er opptatt av elevenes læringsmiljø, og samarbeider tett med både elevene og hjemmene for å nå sine visjoner.

PROSJEKTET

➢ Byggherre: Nord-Odal kommune
➢ Verdi: 25 millioner
➢ Areal: 1990 m2
➢ Type: Ombygging/riving/nybygg
➢ Entrepriseform: Totalentreprise
➢ Prosjektperiode: 2006 – 2008
➢ Fagansvarlig firma: Odd-Sigurd Taugbøl
➢ Saksbehandler: Øyvind Rudshaug, PL, RIB, BHO

VÅRT OPPDRAG

Vårt oppdrag:

➢ Prosjekteringsgruppeleder for prosjektgruppen.
➢ Byggteknisk rådgiver, RIB.
➢ Utarbeidelse av anbudsdokumenter og kontrahering.
➢ Byggherreombud i gjennomføringsfasen.