Kongsvinger festningsmurer

Kongsvinger festning ble anlagt i årene fra 1673 til 1784 med utgangspunkt i forløperen Vingersundet skanse fra 1658 på vestsiden av Glomma ved Glommakneet ved Tråstad. Skansen er senere også benevnt Tråstad skanse. Flere kart tyder på at det også har ligget en skanse der Vinger kirke senere ble bygget, men den ble overflødig da festningen ble anlagt høyere oppe. Festningen forvaltes i dag av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

Prosjektet

 • Byggherre: Forsvarsbygg.
 • Verdi: 50 millioner.
 • Areal: Festningsmurer og skanser/uteverker
 • Type: Demontering, rehabilitering og reetablering av festningsmurer og uteverker.
 • Entrepriseform: Byggherrestyrte entrepriser
 • Prosjektperiode: 2007 – 2015
 • Fagansvarlig firma: Odd-Sigurd Taugbøl.
 • Saksbehandler 1: Odd-Sigurd Taugbøl, RIB
 • Saksbehandler 2: Ronny Østmoen, RIB-ass.
 • Saksbehandler 3: Odd-Sigurd Taugbøl, antikvarisk byggherreombud, tilstandsvurderinger, byggeledelse og bistand PL.

Vårt oppdrag

 • Tilstandsvurderinger, korrespondanse Riksantikvar og offentlige myndigheter.
 • Byggtekniske rådgivningsoppdrag så som utarbeidelse ivaretakelse av alle byggtekniske utfordringer, utarbeidelse av tegningsunderlag og beskrivelse.
 • Utarbeidet underlag for Rigg og drifts fasiliteter, funksjoner i prosjektet.
 • Koordinert og satt sammen konkurransegrunnlaget klart for utsendelse.
 • Vurdering av innkomne tilbud.
 • Ivaretakelse av SHA funksjoner for prosjektering – og utførelsesfase.
 • Stedlig oppfølging for antikvariske myndigheter og bistand prosjekt- og prosjekteringsledelse.