Garvik Skole

Garvik skole har et fantastisk uteområde og ligger flott ovenfor Storsjøen i Nord-Odal kommune. Skolen er relativt nybygd og har rundt 185 elever. Personalet ved Garvik skole er opptatt av elevenes læringsmiljø, og samarbeider tett med både elevene og hjemmene for å nå sine visjoner.

Prosjektet

 • Byggherre: Nord-Odal kommune
 • Verdi: 25 millioner
 • Areal: 1990 m2
 • Type: Ombygging/riving/nybygg
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Prosjektperiode: 2006 – 2008
 • Fagansvarlig firma: Odd-Sigurd Taugbøl
 • Saksbehandler: Øyvind Rudshaug, PL, RIB, BHO

Vårt oppdrag

 • Prosjekteringsgruppeleder for prosjektgruppen.
 • Byggteknisk rådgiver, RIB.
 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter og kontrahering.
 • Byggherreombud i gjennomføringsfasen.