KONGSVINGER FENGSEL

Kongsvinger Fengsel

Kongsvinger fengsel ligger i Kongsvinger kommune og er en enhet med høyt og lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har totalt 5 avdelinger lokalisert til Vardåsen og 1 avdeling i Kongsvinger sentrum. Vardåsen ble tatt i bruk i 2002 med 40 plasser og ble senere utbygget i 2003, 2005 og 2016. Den gamle delen i sentrum er fra 1864 og har 20 plasser med høyt sikkerhetsnivå for kvinner (lagt om til kvinneavdeling i januar 2017). Fengselet har i dag 137 ordinære soningsplasser + 3 dubleringsplasser.

PROSJEKTET

➢ Byggherre: Statsbygg
➢ Verdi: 40 millioner
➢ Areal: 1570 m2
➢ Type: Nybygg
➢ Entrepriseform: Totalentreprise
➢ Prosjektperiode: 2015 – 2016
➢ Fagansvarlig firma: Øyvind Rudshaug
➢ Saksbehandler 1: Odd – Sigurd Taugbøl
➢ Saksbehandler 2: Uno Sætheråsen, RIB, BL og KU
➢ Saksbehandler 3: Trond Lillebekk, KU/Byggherreombud

VÅRT OPPDRAG

Vårt oppdrag:

➢ Byggherrens byggeleder, herav oppgaver som opplistet under:
➢ Byggherreombud.
➢ Oppfølging byggeplass.
➢ Koordinering utførende/rådgivere.
➢ Byggeregnskap.
➢ SHA for utførelsesperiode.
➢ Uavhengig kontroll