KONGSVINGER SYKEHUS

Kongsvinger Sykehus – Sykehuset Innlandet HF

Divisjon Kongsvinger er ett av sykehusene i helseforetaket. Dette er en såkalt autonomisk enhet. Det vil si at sykehuset drives slik det var før Sykehuset Innlandet ble omorganisert til fagdivisjoner i 2004. Sykehuset Innlandet er ett av 11 helseforetak under Helse Sør-Øst. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk og psykisk helsevern.

PROSJEKTET

➢ Byggherre: Sykehuset Innlandet HF
➢ Verdi: 200 millioner
➢ Areal: 5.000 m2
➢ Type: Rehabilitering, ombygging eksisterende lokaler + nybygg
➢ Entrepriseform: Delte entrepriser
➢ Prosjektperiode: 2008 – 2015
➢ Fagansvarlig firma: Odd – Sigurd Taugbøl
➢ Saksbehandler: Uno Sætheråsen, PGL, ASS. PL., RIB, BL og KU

VÅRT OPPDRAG

Vårt oppdrag:

➢ Byggherrens byggeleder, herav oppgaver som opplistet under:
➢ Byggteknisk rådgiver, RIB.
➢ Vurdering og kontrahering utførende entrepriser.
➢ Byggherreombud.
➢ Oppfølging byggeplass.
➢ Koordinering utførende/rådgivere.
➢ Byggeregnskap.
➢ SHA for utførelsesperiode.